bookЗбірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» має природничо-наукове спрямування. Його видання було започатковане у 1998 році. Засновником і видавцем збірника є Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22342-12242Р від 29 серпня 2016 р.

ISSN: 2415-8526 (print).

Періодичність видання: один випуск  на рік.

Головною метою та завданнями видання редакційна колегія визначає публікацію результатів наукових досліджень, ознайомлення наукової спільноти з новітніми досягненнями в галузі природничих наук і природничої освіти.

Однією з цілей видання збірника є поширення природничих та природоохоронних знань, обміну ідеями та результатами досліджень серед українських та зарубіжних науковців.

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

Подані до друку матеріали попередньо рецензуються досвідченими фахівцями за профілем збірника, які входять до складу редакційної колегії.

У збірнику висвітлюються результати актуальних досліджень з біології, екології, раціонального природокористування, хімії та хіміко-екологічного моніторингу довкілля, а також технологій навчання природничих дисциплін. Одночасно збірник інформує про події наукового життя і природничої освіти в Україні та світі.

Цільовою аудиторією журналу є студенти, здобувачі наукових ступенів, викладачі закладів вищої освіти та вчителі ЗСО, науковці та практики, а також усі, хто цікавиться новітніми досягненнями природничої науки і освіти.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Запрошуємо до співпраці!

 

Головний редактор

ШЕЙКО Віталій Ілліч,

проректор з наукової роботи СумДПУ імені А.С.Макаренка,

доктор біологічних наук, професор