Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Збірник наукових праць

ISSN 2415-8526 (print)

Зразок довідки про автора

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів):

 

 

Рубрика журналу:

 

 

Місце роботи (навчання):

 

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада:

 

 

Контактний телефон (за бажанням автора):

 

 

E-mail:

 

 

Поштова адреса (формат адреси): вул. Роменська, б. 90, кв. 6, м. Суми, 40002

© Природничо-географічний факультет СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019