Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Збірник наукових праць

ISSN 2415-8526 (print)

Подання матеріалів

Загальні  вимоги

Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями, із дотриманням правил цитування та посилань. Свідоме подання неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним.

До друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше в інших журналах.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.

За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор (автори).

Передрук (перевидання) матеріалів збірника дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

До рукопису статті додаються відомості про автора (авторів).

Статті студентів та магістрантів подаються у співавторстві з науковим керівником.

Термін подачі готових до друку статей, оформлених згідно вимог збірникадо 01 жовтня поточного року.

Кошти на видання перераховувати після отримання повідомлення про прийняття редколегією статті до друку.

Подання матеріалів для публікацій

Матеріали подавати до редакційної колегії збірника виключно в електронному варіанті:

- на Е-mail: [email protected];

- завантаження безпосередньо на сайті за допомогою спеціальної форми (внизу сторінки).

 

Форма для завантаження дозволяє одночасно прикріпити та надіслати один або декілька файлів загальним розміром до 25 МБ.

 

© Природничо-географічний факультет СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019