Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Збірник наукових праць

ISSN 2415-8526 (print)

Етичні норми

© Природничо-географічний факультет СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019