Архів видання

Випуск 15 (2018 рік)

Випуск 15 (2018 рік)

І. ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНА БІОРІЗНОМАНІТНОСТІ

Говорун О. В. До вивчення вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) заповідника «Михайлівська цілина»

Карпенко К. К., Вакал А. П. Історія дослідження рідкісних видів судинних рослин широколистяних лісів Сумського геоботанічного округу

Мерзликин И. Р., Шевердюкова А. В., Савостьян В. М. Новая встреча стервятника Neomuсnавnnааn percnopterus в северо- восточной Украине

II. РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Вертель В. В. Геологічні природоохоронні території Сумщини: сучасний стан, проблеми та перспективи

Москаленко М. П., Стаценко В. С. Структура та режим діяльності Гетьманського національного природного парку

ІІІ.  БІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Торяник В. М., Покутня Н. В. Поширеність вродженої патології новонароджених у Лебединському районі Сумської області

ІV.  НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Костюченко К. В., Пшеничний Р. М. Синтез катіонних комплексів 3d-металів з 1,10-фенантроліном та аніонами флуору

V. БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ

Іващенко Л. В., Скляр А. М. Синтез біоматеріалу на основі хітозану та діамантового зеленого

Степура Н. О., Скляр А. М. Одержання біоматеріалів на основі хітозану та аргенум (І) нітрату

Харченко Ю. В., Лисенко О. В. Бензиліденацетофенони в реакції з малоновим естером

VI. ГІДРОХІМІЯ ТА ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ

Касьяненко Г. Я., Цибульняк І. В. Хімічний склад поверхневих вод річки Сула

Касьяненко Г. Я., Якушев В. І. Моделювання та прогнозування екологічного стану річки Свига

VII. ПРИРОДНИЧА ОСВІТА

Бабенко О. М., Комар О. В. Використання веб-квестів та відео-проектів у вивченні хімії в школі

Дерев’янко А. С., Міронець Л. П. Методика організації фенологічних спостережень з біології рослин

Лук’яннікова А. В., Міронець Л. П. Природничий квест по території ботанічного саду

Міронець Л. П., Бишенко Т. Ю. Функції біологічної гри в освітньому процесі

VIII. ТЕОРЕТИЧНА БІОЛОГІЯ

Василега П. А. Біоетичні аспекти використання генних технологій

ІX.  ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Мерзлікін І. Р. XXІV Теріологічна школа-семінар (2017 р.) «Зоологічні колекції: збір, облік, ідентифікація зразків»

Мерзлікін І. Р. XXІV Теріологічна школа-семінар (2018 р.) «Фауна в умовах глобальних

змін довкілля»