Авторам публікацій

Подання матеріалів

Загальні вимоги

Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями, із дотриманням правил цитування та посилань. Свідоме подання неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним.

До друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше в інших журналах.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.

За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор (автори).

Передрук (перевидання) матеріалів збірника дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

До рукопису статті додаються відомості про автора (авторів).

Статті студентів та магістрантів подаються у співавторстві з науковим керівником.

Термін подачі готових до друку статей, оформлених згідно вимог збірника -  до 01 жовтня поточного року.

Кошти на видання перераховувати після отримання повідомлення про прийняття редколегією статті до друку.

Подання матеріалів для публікацій

Матеріали подавати до редакційної колегії збірника виключно в електронному варіанті:

  • на Е-mail: [email protected];
  • завантаження безпосередньо на сайті за допомогою спеціальної форми (внизу сторінки).