Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Збірник наукових праць

ISSN 2415-8526 (print)

Процедура рецензування

Стаття, що подана автором до редакції Збірника наукових праць ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, проходить «сліпе» рецензування (single blind review).

 

Рецензування здійснюється одним з членів редакційної колегії, який є фахівцем у галузі знань за тематикою представленої роботи.

 

Рецензенти ретельно оцінюють якість наданого рукопису.

Рецензенти перевіряють рукописи на предмет обґрунтованості обраної дослідницької методології і процедур. Крім того, вони здатні виявити неетичні дії або плагіат.

 

В процесі рецензування рецензенти оцінюють якість роботи, ґрунтуючись на:

- дотриманні структурних вимог наукової статті;

- дотриманні редакційних конвенцій: заголовки, анотації та посилання повинні бути чіткими, інформативними, точними, повними, автори повинні бути ідентифіковані за інституційною належністю і адресою;

- дотриманні технічних вимог для публікації статті в журналі.

 

Підтвердження про прийняття статті до друку автори отримують після проходження процедури рецензування.

 

 

 

Анкета рецензента

 

© Природничо-географічний факультет СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019